İletişim ve Destek

 

Site ile ilgili yaşadığınız tüm sorunlar için lütfen destek [ @ ] anadoluosb.org.tr  adresi ile iletişime geçiniz.

Çalışma Saatleri

Pzt-Cm 9:00 - 17:00
Cmt - 9:00 -  13:00
Pazar günleri kapalı !

Sanayi Sicil Belgesi ve TRT Payı hakkında

KONU : Sanayi Sicil Belgesi ve TRT Payı hakkında

 

01.07.2017 gün ve 30111 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7033 Sayılı Sanayinin Geliştirilmesi Ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 27. Maddesi ile 3093 Sayılı Kanun’un  4/2) (c) fıkrasına “sanayi sicil belgesine sahip sanayi işletmelerine yapılan elektrik enerjisi satışı hariç” ibaresi eklenmiştir.

 

 

 

Bu ibare ile Sanayi Sicil Belgesi olan elektrik abonelerinden elektrik tüketim bedelinden alınan %2 oranındaki TRT Payı bedeli kaldırılmıştır.

 

28/12/2012 Gün ve 28511 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4193 sayılı EPDK Kurul Kararı ve 24.04.1957 Gün ve 9593 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6948 Sayılı Sanayi Sicil Belgesi Kanunu’na göre şirketinize/adınıza düzenlenen “Sanayi Sicil Belgesi”nin (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü tarafından 2016 / 2018 yılı vizesi yapılmış hali ile) Bölge Müdürlüğü’ne teslim edilmesi,

 

Eğer Sanayi Sicil Belgeniz yok ise Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü’nden alınarak ............ OSB Bölge Müdürlüğü’ne ulaştırılması gerekmektedir.

 

Sanayi Sicil Belgesi almayan veya süresi içerisinde vize ettirerek ........... OSB Bölge Müdürlüğü’ne getirmeyen abonelerin elektrik abone tipi Sanayi Harici Abone Grubu (....... Kr/kWh) değiştirilecek, %2 TRT Payı eklenecektir.

 

..... OSB  ......  ada ...... nolu parselde sanayi tesisi olarak faaliyetinizi sürdürebilmeniz ve diğer tarifelere göre daha ucuz olan “Sanayi Tarifesi” üzerinden enerji kullanmaya devam edebilmeniz için Sanayi Sicil Belgenizin Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünce onaylanmış bir fotokopisinin 15.07.2017 tarihine kadar Bölge Müdürlüğü’ne iletilmesi hususunda,

 

Gereğini önemle rica ederiz. 

ÜST